Hjem

FoulingCure
Pat. Pending anti-foulingsystem for varmevekslere, der under drift fjerner urenheder og øger virkningsgraden 5-15%.

Støv og snavs ophober sig i en varmeveksler.


Denne belægning ”Fouling” reducerer varmeledningsevnen og virkningsgraden

FoulingCure


  • kan indbygges i alle pladevarmevekslere uanset fabrikat. Konceptet er ”løbende renhold” med en skylleproces der gennemføres imens pladevarmeveksleren er i drift og uden større driftstab


  • er nyskabende ved at eliminere foulingproblemet forebyggende i stedet for, som i dag, at acceptere energitab, store driftsomkost-ninger og offline rengøring

Traditionel service er tidskrævende og kostbart

Testimonials

Anonymiseret i udvikling og testfasen


Vi servicer årligt vores 4.5 MW pladevarmevekslere på røggasskrubberne pga. fouling. Desværre ser vi allerede 6-8 uger efter isætning af nye plader begyndende driftstab som resultat af fouling. Vi kan ikke stoppe og servicere vekslerne i højsæsonen, og er derfor nødsaget til at køre med lavere ydelse.

Vi har fået præsenteret FoulingCure og kan se et stort potentiale med driftsbesparelser. Derfor vil vi gerne indgå i et samarbejde med FoulingCure omkring test og indkøring af de nyudviklede systemer.

Anonymiseret i udvikling og testfasen

En gangårligt servicere vi vores pladevarmevekslere på røggasskrubberne pga. fouling.
For at reducere fouling har vi har både hævet flow hastigheden på fødepumpen og tilsætter luftbobler i veksleren. Det hjælper men har ikke løst problemet.

Vi fik præsenteret FoulingCure Advance og er meget begejstret for konceptet. Vi vil gerne indgå i et samarbejde med FoulingCure og planlægger til næste stop i april 2020 at installere systemet på en af vekslerne for benchmarking.

FoulingCure understøtter:


  • Mål 7 punkt 3. i FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling

  • Den Danske Regerings klimalov om 70% CO2-reduktion i 2030